1. Utilizare în cabinet


Să presupunem că terapeutul vrea să explice mai bine pacientului un anumit proces (ex.: neurofiziologia anxietății) sau o procedură (ex.: trainingul autogen). În aceste situații, el are la dispoziție contul său de terapeut pe care îl poate folosi pentru a viziona, împreună cu pacientul, în cabinet, secvențele audio-video, animația sau bucățile de text care îi clarifică aceste aspecte.

De asemenea, terapeutul își poate utiliza contul personal pentru a face evaluarea pacientului în cabinet, cu testele pe care le dorește. Rezultatele se salvează în portofoliul terapeutului, dar vizează starea pacientului său.

Acest scenariu este cel mai apropiat de modul tradițional de a face terapie. El aduce valoare adăugată, crește calitatea evaluării și terapiei, dar utilizează o mică parte din potențialul PAXONLINE și nu-i aduce terapeutului venituri suplimentare față de cele obținute pe ședința de terapie din cabinet. În acest scenariu, nu este necesară înscrierea pacienților în Registrul de pacienți.


2. Mix terapeutic (blended therapy)


  • ftf + PAXONLINE
  • medicație+ PAXONLINE
  • medicație + ftf + PAXONLINE

Terapeutul își înscrie pacientul în Registrul de pacienți din PAXONLINE. Indiferent dacă se află în cabinet sau oriunde altundeva, terapeutul poate oferi, contra cost, evaluare personalizată, tratament personalizat sau module terapeutice individuale. Concomitent, el poate oferi pacientului ședințe față în față (face-to-faceftf) sau medicație, realizând un mix terapeutic (blended therapy). De exemplu, între două ședințe la cabinet, terapeutul îi oferă contra cost pacientului o evaluare, unul sau mai multe module sau o ședință de video-terapie. De asemenea, îi poate oferi medicație + PAXONLINE (module individuale, evaluări, programe de tratament standard sau personalizate). După cum se poate oferi medicație + ftf + PAXONLINE. Sau, se pot utiliza doar instrumentele de evaluare din PAXONLINE, pentru a măsura eficiența diverselor scheme de tratament. Numărul de combinații pentru a crea un mix terapeutic este limitat doar de imaginația și expertiza terapeuților! Valoarea adăugată a acestui scenariu este legată, în primul rând, de faptul că potențează efectele mai multor tipuri de tratament și aduce terapeutului venituri suplimentare.


3. Terapie la distanță prin platforma PAXONLINE (e-therapy)


În acest scenariu, toate activitățile de evaluare și de tratament se desfășoară pe platforma PAXONLINE. Terapeutul își înscrie pacientul în platformă și apoi îi oferă acestuia, contra cost, toate serviciile de evaluare și tratament puse la dispoziție de PAXONLINE: evaluare (standard sau personalizată); tratament (standard sau personalizat); ședințe de video-terapie; module terapeutice distincte. Orice fel de combinație a alternativelor menționate!

Avantajele acestui scenariu se referă la faptul că terapeuții pot face terapie și cu pacienți care nu pot veni la cabinet (aflați adesea în zone îndepărtate, emigranți etc.), crește adresabilitatea serviciilor oferite și terapeutul obține venituri suplimentare.


4. Retail


Să ne închipuim un terapeut foarte ocupat sau care, din varii motive, nu poate oferi, pentru o perioadă, servicii de evaluare sau de terapie (de exemplu, din cauza unor probleme de sănătate, concedii etc.). Chiar și în aceste condiții, acesta poate să ofere pacienților care îl solicită servicii pe care le oferă PAXONLINE și pe care aceștia le pot accesa fără asistență terapeutică: evaluare standard, program standard, module terapeutice individuale. În acest caz, terapeutul își înscrie pacientul în Registru și îi oferă serviciile respective, transferându-i din contul propriu creditele echivalente pentru:

ServiciuCrediteValabilitate
evaluare standard1630 zile
program standard50120 de zile
module individuale6 / modul120 zile

Terapeutul decide tariful la care oferă aceste pachete. Pacientul plătește direct terapeutului tariful stabilit.
Atuurile acestui scenariu sunt acelea că el crește accesibilitatea serviciilor și aduce terapeutului venituri suplimentare prin vânzarea pachetelor de servicii independente, fără ca terapeutul să presteze efectiv aceste servicii.


5. Parteneriat


Terapeuții pot obține pacienți noi, publicitate și venituri suplimentare devenind Parteneri ai Centrului de Psihoterapie Cognitrom, care administrează PAXONLINE.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un terapeut utilizator licențiat pentru a deveni Partener:

  1. să fie psiholog autonom în specializarea psihologie clinică sau psihoterapie, sau medic psihiatru
  2. să susțină un interviu (ftf sau online) cu reprezentanți ai Centrului de Psihoterapie Cognitrom.

Cei selectați vor încheia un Contract de Parteneriat cu Centrul de Psihoterapie Cognitrom, în baza căruia vor primi pacienți suplimentari de la Clinica PAXONLINE și vor fi plătiți pentru toate serviciile oferite acestor pacienți. Cartea lor de vizită va fi prezentată pe tabloul de terapeuți ai Clinicii PAXONLINE, sporindu-le astfel vizibilitatea în comunitatea terapeutică și în rândul pacienților.


6. Supervizare


Activitatea de supervizare poate fi foarte mult ușurată și eficientizată prin PAXONLINE. Trebuie îndeplinite două condiții:

  1. supervizorul și supervizatul să opereze în PAXONLINE,
  2. supervizatul să pună la dispoziția supervizorului său codul de acces la propriul cont.

În aceste condiții, supervizorul poate vedea toate activitățile supervizatului, inclusiv starea pacienților acestuia (deoarece din contul supervizatului poate vedea și portofoliile pacienților acestuia). Așadar, supervizorul poate aprecia dacă supervizatul a administrat cele mai potrivite teste și le-a interpretat adecvat, dacă acesta a oferit pacientului modulele cele mai eficiente, dacă și ce notițe are despre fiecare pacient, care este planul terapeutic etc. Cu acordul pacientului, se pot înregistra ședințele de video-terapie, astfel că supervizorul le poate urmări împreună cu supervizatul și îi poate oferi acestuia feedback-ul necesar. Toată activitatea de supervizare este ridicată, prin PAXONLINE, la un nivel superior, din care au de câștigat toate părțile: supervizorul, supervizatul și pacienții acestuia din urmă.

Tariful activității de supervizare este negociat și încasat în afara platformei, după cum decid părțile implicate. PAXONLINE oferă doar spațiul de lucru pentru desfășurarea acestei activități în condiții optime.


7. Cercetare


PAXONLINE este un excelent laborator de cercetare, pentru că oferă un spațiu sigur pentru pacienți, precum și toate instrumentele de evaluare, monitorizare și intervenție. Se pot organiza grupuri speciale pentru cercetare, cu colectarea tuturor datelor, se pot realiza nenumărate studii clinice controlate (RCT), în care să se analizeze eficiența diverselor tratamente sau combinații ale acestora, se pot face studii de caz, studii de usabilitate, studii de tipul consumer-report etc. Pentru realizarea cercetărilor, vă invităm să ne contactați și vă vom oferi toată asistența științifico-metodologică și tehnică necesară.